Stillinger og stipender

Generalkonsualtet i Guangzhou søker prosjektleder

Det norske generalkonsulatet i Guangzhou søker en prosjektleder som ønsker å bidra til å styrke norske selskapers konkurransekraft i Kina. Søknadsfrist 1. september.

Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) søker daglig leder

FIVAS, Foreningen for internasjonale vannstudier, som har en god del virksomhet rettet mot Asia, søker daglig leder. Søknadsfrist: snarest.

En ledig direktør stilling ved The Nordic Center in India

The Nordic Center in India (NCI) i Finland utlyser en direktør stilling for NCI. For mer informasjon: Jussi Kauhanen jussi.kauhanen@uef.fi innen 30. juni 2011, eller Annika.mannikko@uef.fi fra august, 2011.

Asianettverkets nye assistent

Sunniva Abrahamsen, masterstudent i Østasia-studier UiO, er engasjert som ny assistent for Asianettverket fra august 2011 til juni 2012.

Nyhetsbrev for 2011, Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter

Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter har nå kommet med sitt første nyhetsbrev for 2011 med informasjon om programmets aktiviteter, besøk og aktuelle nyheter om Kina.

Eurasia-programmet

Det er nå kommet en ny utlysning til norske universiteter og høyskoler av stipendmidler fra programmet for samarbeid om høyere utdanning i Eurasia (”Eurasia-programmet”). Søknadsfrist: torsdag 1. september 2011.

Asianettverkets pris for beste mastergradsoppgave om et asiatisk tema for 2010

Asianettverkets pris for beste mastergradsoppgave om et asiatisk tema for 2010 ble bekjentgjort på nettverkets sommermøte den 17. juni. I år ble det to likeverdige vinnere:
Aukland, Knut: “The Cult of Nakoda Bhairava. Deity Worship and Possesion in Jainism.”
Aukland har vært tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.
Hertzberg, Michael:“The Emergence of Jathika Hele Urumaya. Buddhist Monks at the Threshold of Politics.” Hertzberg har vært tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

 
Søkeord