Nyhetsbrev

Hver fredag sender Nettverk for Asiastudier ut et eget nyhetsbrev med oppdatert informasjon om Asiastudier i Norge og Norden. Her informerer vi om møter, seminarer, konferanser, stillinger, publikasjoner samt utvalgte nyheter som er relevante for asiaforskere og studenter i Norge. Nyhetsbrevet, som i dag har over 1100 abonnenter, er gratis og uten forpliktelser fra mottakerens side. Foruten den ukentlige utsendelsen, sender vi noen ganger også ut informasjon om viktige hendelser som kommer på kort varsel.

Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Kontakt vår nettverksassistent Sunniva H. Abrahamsen s.h.abrahamsen@sum.uio.no.

Vi mottar gjerne tips, som kan sendes direkte til følgende e-postadresser:
harald.bockman@sum.uio.no eller s.h.abrahamsen@sum.uio.no

Sist oppdatert: 23. august 2011, kl. 23.43